VARMEARBEID

Kort om kurset 
– 7,5 timer
– Teoretisk prøve 
– Slukkeøvelse

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

7,5 timer inklusive teoretisk prøve og slukkeøvelse   

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi den som skal utføre varme arbeider nødvendig kompetanse slik at en mestrer utførelsen av det varme arbeidet på en brannsikker måte.

Utøveren får kjennskap til relevante lover og forskrifter, sikkerhetsforskriften, grunnleggende brannteori og risiko tilknyttet utførelsen av det varme arbeidet.

Utøveren skal tilegne seg forståelse for:
– Sertifiseringsordningen
– Sikkerhetsforskriften for varme arbeider
– Brannteori
– Lover og forskrifter som er relevant for utførelse av varme arbeider
– Farer ved varme arbeider: før, under og etter arbeidet
– Slokkeøvelse

LÆREMATERIELL:

Vi bruker læremateriell utgitt av Norsk Brannvernforening. Lærebok, arbeidsbok og teoriprøve er tilgjengelig på norsk, engelsk og polsk.

BEVERTNING:

Det serveres enkel lunch, samt kaffe / te og vann. Egenandel a kr 50,- faktureres sammen med kursavgift.

PRIS:

Prisen gjelder teorikurs, lærebok i pdf format, elektronisk bevis og nødvendig materiell.

Ønskes lærebok i trykket format koster denne kr 180,-.

Ønskes bevis i plastkortformat koster dette kr 500,- eks mva .

KURSKALENDER

Utviklet av Creative, en del av Yes Group