TRUCK

Kort om kurset 
– 22 timer teori
– 6 timer praktisk bruk
– Teoretisk prøve
– Klasse T1
– Klasse T2
– Klasse T3
– Klasse T4
– Klasse T5

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

22 timer teoriundervisning inklusive modul 1, samt 6 timer praktisk bruk.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

OPPTAKSVILKÅR:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.

Modul 1 gjennomføres første dag av kurset.

Det er en aldersgrense på 18 år. Opplæringen kan starte når en er fylt 17 år, men bevis utstedes ikke før en er 18 år.

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi truckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås.

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for truckers konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve.

Når kandidaten har bestått teoretisk prøve, samt 6 timer praktisk bruk kan en velge å gjennomføre 20 timer bedriftsintern praksisopplæring pr klasse eller 14 timer praksisopplæring pr klasse hos Zafe AS.

LÆREMATERIELL

Vi bruker læremateriell utgitt av Angerman forlag. Lærebok og teoriprøve er tilgjengelig på norsk, engelsk og polsk.

BEVERTNING:

Det serveres enkel lunch, samt kaffe / te og vann. Egenandel a kr 50,- pr dag faktureres sammen med kursavgift.

PRIS:

Prisen gjelder teorikurs, modul 3 og nødvendig materiell.

Praktisk prøve gjennomført hos kunde koster kr 750,- pr klasse samt kr 10,- pr kjørt km. Reisetid til/fra oppdragsstedet faktureres med medgått tid.

Praktisk prøve klasse T2, T3 og T4 gjennomført hos Zafe AS koster kr 300,- pr klasse.

Bevis a kr 300,- eks mva kommer i tillegg og blir fakturert ved utstedelse.

KURSKALENDER