TERMINALTRAKTOR

Kort om kurset 
– 5 timer teori

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

5 timer teoriundervisning.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi førere av terminaltraktor en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med kjøring unngås.

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for terminaltraktorens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve.

Når kandidaten har bestått teoretisk prøve, skal kandidaten gjennomføre 20 timer bedriftsintern praksisopplæring med fadder før en praktisk prøve gjennomføres.

LÆREMATERIELL

Vi bruker egenutviklet læremateriell basert på mer en 20 års erfaring for opplæring av førere av terminaltraktor.

BEVERTNING:

Det serveres enkel lunch, samt kaffe / te og vann. Egenandel a kr 50,- faktureres sammen med kursavgift.

PRIS:

Prisen gjelder teorikurs, nødvendig materiell og teoriprøve.

Praktisk prøve gjennomført hos kunde koster kr 750,- pr klasse samt kr 10,- pr kjørt km. Reisetid til/fra oppdragsstedet faktureres med medgått tid.

Bevis a kr 300,- eks mva kommer i tillegg og blir fakturert ved utstedelse.

KURSKALENDER