TELESKOPTRUCK

Kort om kurset 
– 6,5 timer teori
– Teoretisk prøve
– Klasse C1
– Klasse C2

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

6,5 timer teoriundervisning.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

OPPTAKSVILKÅR:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner, eller modul 2.2 Truck, eller modul 2.8 Lastebilkran

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi førere av teleskoptruck en teoretisk grunnopplæring i bruken av teleskoptruck slik at ulykker kan unngåes.

Opplæringen skal gi kandidaten en god innsikt i oppbygging, faremomenter og bruk av teleskoptrucker.

Opplæringen gis som tilleggsopplæring til truck, masseforflytningsmaskin eller lastebilkran.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve.

Når kandidaten har bestått teoretisk prøve og har bakgrunn i sertifiser sikkerhetsopplæring på truck eller masseforflytningsmaskin kan en velge å gjennomføre 8 timer bedriftsintern praksisopplæring pr klasse eller 4 timer praksisopplæring pr klasse hos Zafe AS.

Når kandidaten har bestått teoretisk prøve og har bakgrunn i sertifiser sikkerhetsopplæring på lastebilkran kan en velge å gjennomføre 16 timer bedriftsintern praksisopplæring pr klasse eller 8 timer praksisopplæring pr klasse hos Zafe AS.

LÆREMATERIELL

Vi bruker læremateriell utgitt av Angerman forlag. Lærebok og teoriprøve er tilgjengelig på norsk.

BEVERTNING:

Det serveres enkel lunch, samt kaffe / te og vann. Egenandel a kr 50,- faktureres sammen med kursavgift.

PRIS:

Prisen gjelder teorikurs og nødvendig materiell.

Praktisk prøve gjennomført hos kunde koster kr 750,- pr klasse samt kr 10,- pr kjørt km. Reisetid til/fra oppdragsstedet faktureres med medgått tid.

Bevis a kr 300,- eks mva kommer i tillegg og blir fakturert ved utstedelse.

KURSKALENDER