STORTRUCK

Kort om kurset 
– 8 timer teori
– Teoretisk prøve
– Klasse T6
– Klasse T8
– Klasse T8.1
– Klasse T8.2
– Klasse T8.4

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

8 timer teoriundervisning.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

OPPTAKSVILKÅR:

Kandidaten må dokumentere å inneha truckførerbevis.

– For klasse T6, må vedkommende ha kompetansebevis klasse T5.

– For klasse T8, må vedkommende ha kompetansebevis klasse T4.

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi stortruckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av stortrucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med stortruckkjøring unngås.

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for stortruckers konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve.

Når kandidaten har bestått teoretisk prøve kan en velge å gjennomføre 20 timer bedriftsintern praksisopplæring pr klasse eller 16 timer praksisopplæring pr klasse hos Zafe AS.

LÆREMATERIELL

Vi bruker læremateriell utgitt av Angerman forlag. Lærebok og teoriprøve er tilgjengelig på norsk.

BEVERTNING:

Det serveres enkel lunch, samt kaffe / te og vann. Egenandel a kr 50,- faktureres sammen med kursavgift.

PRIS:

Prisen gjelder teorikurs og nødvendig materiell.

Praktisk prøve gjennomført hos kunde koster kr 750,- pr klasse samt kr 10,- pr kjørt km. Reisetid til/fra oppdragsstedet faktureres med medgått tid.

Bevis a kr 300,- eks mva kommer i tillegg og blir fakturert ved utstedelse.

KURSKALENDER