Stortruck


Kort om kurset 
– 8 timer teori
– Teoretisk prøve
– Klasse T6
– Klasse T8
– Klasse T8.1
– Klasse T8.2
– Klasse T8.4

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

8 timer teoriundervisning.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

OPPTAKSVILKÅR:

Kandidaten må dokumentere å inneha truckførerbevis.

– For klasse T6, må vedkommende ha kompetansebevis klasse T5.

– For klasse T8, må vedkommende ha kompetansebevis klasse T4.

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi stortruckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av stortrucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med stortruckkjøring unngås.

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for stortruckers konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve.

Når kandidaten har bestått teoretisk prøve kan en velge å gjennomføre 20 timer bedriftsintern praksisopplæring pr klasse eller 16 timer praksisopplæring pr klasse hos Zafe AS.

LÆREMATERIELL

Vi bruker læremateriell utgitt av Angerman forlag. Lærebok og teoriprøve er tilgjengelig på norsk.

Pris:

Prisen gjelder teorikurs og nødvendig materiell.

Gjennomføres praksis med fadder internt i bedriften, så koster fadderavtale kr 600,-.

Gjennomføres praktisk prøve ute hos kunde, så koster dette kr 750,- pr klasse, samt kr 5,- pr kjørt km.  

Bevis a kr 300,- eks mva kommer i tillegg og blir fakturert ved utstedelse.

.

KURSKALENDER

Loading…