PRAKSIS MASSEFORFLYTTNINGSMASKIN

Kort om kurset 
– 32 timer praksis
– Praktisk prøve
– Klasse M2
– Klasse M4
– Klasse M6

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

32 timer praksisopplæring pr klasse.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

OPPTAKSVILKÅR:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført teorikurs masseforflytningsmaskin.

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi førere av masseforflytningsmaskiner allsidig praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av masseforflytningsmaskiner, slik at ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Opplæringen skal gi fører så gode kjøreferdigheter at vedkommende selvstendig på en sikker måte skal kunne betjene masseforflytningsmaskiner.

Opplæringen avsluttes med en praktisk prøve.

UTSTYR:

Vi leier inn nødvendig utstyr ut fra behov.

BEVERTNING:

Det serveres enkel lunch, samt kaffe / te og vann. Egenandel a kr 50,- pr dag faktureres sammen med kursavgift.

PRIS:

Pris er pr klasse praksisopplæring.

Bevis a kr 300,- eks mva blir fakturert ved utstedelse.

KURSKALENDER:

Vi gjennomfører normalt disse kursene på forespørsel. Ta kontakt for ett tilbud.

KURSKALENDER