PRAKSIS G4 TRAVERSKRAN

Kort om kurset 
– 16 timer praksis
– Praktisk prøve
– Klasse G4 og G11

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

16 timer praksisopplæring.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

OPPTAKSVILKÅR:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført teorikurs G4 traverskran.

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi traverskranførere allsidig praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av traverskraner, slik at ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Opplæringen skal gi fører så gode kjøreferdigheter at vedkommende selvstendig på en sikker måte skal kunne gjennomføre løfteoppdrag.

Opplæringen avsluttes med en praktisk prøve.

UTSTYR:

4 stk TKS radiostyrt traverskraner med tilhørende løfteredskap.

BEVERTNING:

Det serveres enkel lunch, samt kaffe / te og vann. Egenandel a kr 50,- pr dag faktureres sammen med kursavgift.

PRIS:

Pris er for praksisopplæring klasse G4.

Bevis a kr 300,- eks mva blir fakturert ved utstedelse.

KURSKALENDER