PRAKSIS G20 FASTMONTERT HYDRAULISK KRAN

Kort om kurset 
– 16 timer praksis
– Praktisk prøve
– Klasse G20 og G11

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

16 timer praksisopplæring.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

OPPTAKSVILKÅR:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført teorikurs G20 fastmontert hydraulisk kran.

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi førere av G20 fastmontert hydraulisk kran allsidig praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av kraner, slik at ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Opplæringen skal gi fører så gode kjøreferdigheter at vedkommende selvstendig på en sikker måte skal kunne gjennomføre løfteoppdrag.

Opplæringen avsluttes med en praktisk prøve.

UTSTYR:

1 STK HIAB 140 radiostyrt fastmontert hydraulisk kran med tilhørende løfteutstyr.

1 stk FASSI F80A radiostyrt lastebilkran med tilhørende løfteredskap.

PRIS:

Pris er for praksisopplæring klasse G20 fastmontert hydraulisk kran.

Bevis a kr 300,- eks mva blir fakturert ved utstedelse.

KURSKALENDER