PERSONVERNERKLÆRING

Vi i Zafe AS tar ditt personvern på alvor. Denne erklæringen handler om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger om deg.

 

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på kurs@zafe.no, eller sende brev til Zafe AS, Engelsvollveien 264, 4353 Klepp Stasjon, Norge.

Behandlingsansvarlig

Zafe AS (org.nr 826 970 502) ved daglig leder er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at all vår behandling av personopplysninger om våre kunder er i tråd med den gjeldende personvernlovgivningen.

Formålet med behandlingen

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å identifisere deg som kunde, og oppfylle avtalen du har med oss. Vår behandling av personopplysninger er håndtert av våre medarbeidere. Alle ansatte i Zafe AS er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder ikke bare ut av selskapet, men også internt mellom kollegaer og gjelder selv om ansettelsesforholdet opphører.

Hvilke opplysninger behandles?

Vi behandler personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltpersoneksempel navn, e-postadresse og virksomhet. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg som kunde.

  • Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar e-post fra Zafe AS om aktuelle kurs. For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere navn og e-postadresse.
  • Hvis du retter en henvendelse til Zafe AS via våre nettsider eller for eksempel sender oss en e-post, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse.
  • Hvis du bestiller / deltar på kurs eller annen aktivitet hos Zafe AS, vil relevante opplysninger bli lagret, for eksempel fornavn, etternavn, fødselsdato, adresse, postnummer, sted, mobilnummer, e-postadresse, hvilken virksomhet du jobber for samt opplysninger om gjennomførte kurs hos oss med tilhørende dokumentasjon.

Grunnlaget for behandlingen

Vårt grunnlag for å behandle personopplysninger er på bakgrunn av dokumentasjon av lovpålagte kurs du deltar på hos oss. Det er frivillig å delta på kurs eller annen aktivitet hos Zafe AS. Når du oppgir personopplysninger i forbindelse med å melde deg på kurs eller andre aktiviteter er behandlingsgrunnlaget i disse tilfellene samtykke fra deg, med mindre noe annet er spesifisert. Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun godkjente personer med underlagt taushetsplikt i Zafe AS som har tilgang til informasjonen du gir oss. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer. Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter, dersom dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller utleveringsplikt. Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen andre, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

Hvordan sikrer vi opplysningene?

Zafe AS lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom du har et kundeforhold hos oss vil personopplysninger være lagret om deg. All informasjon om deg lagres på sikre servere, i tråd med definerte sikkerhetsrutiner. For nyhetsbrev lagres e-postadressen i en egen database som ikke deles med andre. Opplysningene slettes når du melder deg av nyhetsbrevet. Du kan melde deg av ved å trykke på lenken for dette i nyhetsbrevet eller ved å kontakte oss.

Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet. Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til kurs@zafe.no. Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Les mer om retten til innsyn Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende. Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig. Les mer om retten til dataportabilitet Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv. Les mer om retten til sletting

Samtykke og lovvalg

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre tjenester. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon. Ved å bruke våre tjenester aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

Endringer i erklæringen

Zafe AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Zafe AS. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” nederst på denne siden.

Klage på behandlingen

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO   Sist oppdatert 20.07.2018

Utviklet av Creative, en del av Yes Group