PERSONLØFTER

Kort om kurset 
– 10 timer undervisning
– Teoretisk prøve
– Klasse A
– Klasse B
– Klasse C

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

10 timer undervisning

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi brukere en god grunnopplæring, teoretisk og praktisk, i sikker bruk av personløfter.

Opplæringen skal gi brukere god innsikt i prinsippene i personløfterens konstruksjon, nødprosedyrer, virkemåter, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med oppstilling og bruk unngås.

Teoridelen av kurset dekker klasse A, klasse B og klasse C.

LÆREMATERIELL:

Vi bruker læremateriell utgitt av Angerman forlag. Fagforfatter er ansatt i Zafe AS. Lærebok og teoriprøve er tilgjengelig på norsk, engelsk og polsk.

UTSTYR:

Til den praktiske delen av kurset har vi tilgjengelig personløfter klasse A og klasse B.

BEVERTNING:

Det serveres enkel lunch, samt kaffe / te og vann. Egenandel a kr 50,- faktureres sammen med kursavgift.

PRIS:

Prisen gjelder teorikurs, praktisk gjennomgang og nødvendig materiell.

Bevis a kr 300,- eks mva kommer i tillegg og blir fakturert ved utstedelse.

KURSKALENDER

Utviklet av Creative, en del av Yes Group