OPPFRISKNINGSKURS TRUCK

Kort om kurset 
– 4 timer teori

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

4 timer teoriundervisning.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi truckførere en oppfrisking av kunnskap i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås.

LÆREMATERIELL

Vi bruker egenutviklet læremateriell basert på mer en 25 års erfaring for opplæring av truckførere.

KURSBEVIS:

Det utstedes et kursbevis i pdf format etter gjennomført kurs.

BEVERTNING:

Det serveres enkel lunch for klasseromskurs, samt kaffe / te og vann. Egenandel a kr 50,- faktureres sammen med kursavgift.

KURSSTED:

Kurs med kurssted Øksnevad Næringspark, gjennomføres fysisk i våre lokaler.

Kurs med kurssted Microsoft Teams gjennomføres online der en kan delta fra hele landet.

PRIS:

Prisen gjelder teorikurs, nødvendig materiell og kursbevis.

KURSKALENDER