OPPFRISKNINGSKURS G11

Kort om kurset 
– 4 timer teori

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

4 timer teoriundervisning.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi anhukere en oppfrisking av kunnskap i sikker bruk av løfteutstyr, slik at uhell og ulykker i forbindelse med anhuking unngås.

LÆREMATERIELL

Vi bruker egenutviklet læremateriell basert på mer en 20 års erfaring for opplæring av anhukere.

KURSBEVIS:

Det utstedes et kursbevis i pdf format etter gjennomført kurs.

PRIS:

Prisen gjelder teorikurs, nødvendig materiell og kursbevis.

KURSKALENDER