LEDETRUCK

Kort om kurset 
– 4 timer teori
– 4 timer praktisk bruk
– Teoretisk prøve

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

6 timer undervisning inklusive mini modul 1, samt 4 timer praktisk bruk.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

OPPTAKSVILKÅR:

Ingen.

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi riktig og god opplæring slik at alvorlige skader på truckføreren, personell og materiell unngås. 

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for truckers konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk og en praktisk prøve.

LÆREMATERIELL

Vi bruker læremateriell utgitt av Angerman forlag. Lærebok og teoriprøve er tilgjengelig på norsk og engelsk.

BEVERTNING:

Det serveres enkel lunch, samt kaffe / te og vann. Egenandel a kr 50,- faktureres sammen med kursavgift.

PRIS:

Prisen gjelder teorikurs, praktisk bruk og nødvendig materiell.

Bevis a kr 300,- eks mva kommer i tillegg og blir fakturert ved utstedelse.

KURSKALENDER

Utviklet av Creative, en del av Yes Group