G8 LASTEBILKRAN

Kort om kurset 
– 44 timer teori
– Teoretisk prøve
– Klasse G8 og G11

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

44 timer teoriundervisning inklusive modul 1 og 2.3, samt 8 timers praktisk bruk.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

OPPTAKSVILKÅR:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1 og 2.3.

Modul 1 og 2.3 gjennomføres i første del av kurset.

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi lastebilkranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeidsoperasjoner unngås.

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for lastebilkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve.

Når kandidaten har bestått teoretisk prøve, samt 8 timer praktisk bruk kan en velge å gjennomføre 40 timer bedriftsintern praksisopplæring eller 24 timer praksisopplæring hos Zafe AS.

LÆREMATERIELL:

Vi bruker læremateriell utgitt av Angerman forlag. Lærebok og teoriprøve er tilgjengelig på norsk.

BEVERTNING:

Det serveres enkel lunch, samt kaffe / te og vann. Egenandel a kr 50,- pr dag faktureres sammen med kursavgift.

PRIS:

Prisen gjelder teorikurs, modul 3 og nødvendig materiell.

Praktisk prøve gjennomført hos kunde koster kr 750,- samt kr 10,- pr kjørt km. Reisetid til/fra oppdragsstedet faktureres med medgått tid.

Praktisk prøve gjennomført hos Zafe AS koster kr 300,-.

Bevis a kr 300,- eks mva kommer i tillegg og blir fakturert ved utstedelse.

KURSKALENDER