GRAVING AV GRØFTER

Kort om kurset 
– 4 timer teori

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

4 timer teoriundervisning.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi deltakerne en god teoretisk opplæring i forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 21 gravearbeid, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeid i grøfter unngås.

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for risikovurdering, grøfteplan samt kontroll og ettersyn av gravearbeidene.

LÆREMATERIELL

Vi bruker egenutviklet læremateriell. Lærebok er tilgjengelig på norsk.

BEVERTNING:

Det serveres enkel lunch for klasseromskurs, samt kaffe / te og vann. Egenandel a kr 50,- faktureres sammen med kursavgift.

KURSSTED:

Kurs med kurssted Øksnevad Næringspark, gjennomføres fysisk i våre lokaler.

Kurs med kurssted Microsoft Teams gjennomføres online der en kan delta fra hele landet.

PRIS:

Prisen gjelder teorikurs og nødvendig materiell.

KURSKALENDER