PRAKSIS G8 LASTEBILKRAN

Kort om kurset 
– 24 timer praksis
– Praktisk prøve
– Klasse G8 og G11

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

24 timer praksisopplæring.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

OPPTAKSVILKÅR:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført teorikurs G8 lastebilkran.

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi lastebilkranførere allsidig praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av lastebilkraner, slik at ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Opplæringen skal gi fører så gode kjøreferdigheter at vedkommende selvstendig på en sikker måte skal kunne gjennomføre løfteoppdrag.

Opplæringen avsluttes med en praktisk prøve.

UTSTYR:

1 stk FASSI F80A radiostyrt lastebilkran med tilhørende løfteredskap.

1 STK HIAB 140 radiostyrt fastmontert lastebilkran med tilhørende løfteutstyr.

BEVERTNING:

Det serveres enkel lunch, samt kaffe / te og vann. Egenandel a kr 50,- pr dag faktureres sammen med kursavgift.

PRIS:

Pris er for praksisopplæring klasse G8.

Bevis a kr 300,- eks mva blir fakturert ved utstedelse.

KURSKALENDER