G20 FASTMONTERT HYDRAULISK KRAN

Kort om kurset 
– 40 timer teori
– Teoretisk prøve
– Dokumentert opplæring
– Klasse G20 og G11

 

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

40 timer teoriundervisning inklusive modul 1 og 2.3.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi førere av G20 fastmontert hydraulisk kran en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av kraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeidsoperasjoner unngås.

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for fastmontert hydrauliske kraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve.

Når kandidaten har bestått teoretisk prøve, kan en velge å gjennomføre 40 timer bedriftsintern praksisopplæring eller 16 timer praksisopplæring hos Zafe AS.

Dette er en dokumentert opplæring som passer bra for personer i oppdrettsnæringen som skal bruke fastmontert hydraulisk kran i sitt arbeid.

PRIS:

Prisen gjelder teorikurs, nødvendig materiell og teoriprøve.

Praktisk prøve gjennomført hos kunde koster kr 750,- samt kr 5,- pr kjørt km. Reisetid til/fra oppdragsstedet faktureres med medgått tid.

Praktisk prøve gjennomført hos Zafe AS koster kr 300,-.

Bevis a kr 300,- eks mva kommer i tillegg og blir fakturert ved utstedelse

KURSKALENDER