G11 STROPP OG SIGNAL

Kort om kurset 
– 24 timer teori
– Teoretisk prøve 
– Klasse G11

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

24 timer teoriundevisning inklusive modul 1.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

OPPTAKSVILKÅR:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.

Modul 1 gjennomføres i første del av kurset.

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere en god generell grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve.

LÆREMATERIELL:

Vi bruker læremateriell utgitt av Angerman forlag. Lærebok og teoriprøve er tilgjengelig på norsk.

BEVERTNING:

Det serveres enkel lunch, samt kaffe / te og vann. Egenandel a kr 50,- pr dag faktureres sammen med kursavgift.

PRIS:

Prisen gjelder teorikurs og nødvendig materiell.

Bevis a kr 300,- eks mva kommer i tillegg og blir fakturert ved utstedelse.

KURSKALENDER