FALLSIKRINGSKURS

Kort om kurset 
– 5 timer teori

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

5 timer teoriundervisning.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi brukere av fallsikringsutstyr en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeid i høyden unngås.

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for ulike typer fallsikring konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve.

LÆREMATERIELL

Vi bruker læremateriell utgitt av Angerman forlag.

BEVERTNING:

Det serveres enkel lunch, samt kaffe / te og vann. Egenandel a kr 50,- faktureres sammen med kursavgift.

PRIS:

Prisen gjelder teorikurs, nødvendig materiell og avsluttende prøve.

Bevis a kr 300,- eks mva kommer i tillegg og blir fakturert ved utstedelse.

KURSKALENDER

Utviklet av Creative, en del av Yes Group