ENKLE KRANER

Kort om kurset 
– 5 timer teori
– 2 timer praktisk bruk
– Teoretisk prøve

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

5 timer teoriundervisning, samt 2 timer praktisk bruk.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

OPPTAKSVILKÅR:

Ingen.

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi riktig og god opplæring slik at alvorlige skader på kranfører, personell og materiell unngås.

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk og en praktisk prøve.

LÆREMATERIELL

Vi bruker egenutviklet læremateriell. Lærebok og teoriprøve er tilgjengelig på norsk.

BEVERTNING:

Det serveres enkel lunch, samt kaffe / te og vann. Egenandel a kr 50,- faktureres sammen med kursavgift.

PRIS:

Prisen gjelder teorikurs, praktisk bruk og nødvendig materiell.

Kursbevis utstedes etter gjennomført og bestått kurs.

KURSKALENDER

Utviklet av Creative, en del av Yes Group