DIISOCYANATER

Kort om kurset 
– 4 timer teori
– Teoretisk prøve
– Nivå 1
– Nivå 2

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

5 timer undervisning.

OPPTAKSVILKÅR:

Ingen.

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å øke bevisstheten om og forbedre vilkårene for sikker bruk av diisocyanater, i tråd med kravene i EUs kjemikalieregelverk (REACH forskriften).

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i hva diisocyanater er og farene forbundet med bruk av denne type kjemisk forbindelse.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve.

LÆREMATERIELL

Vi bruker læremateriell utgitt av Angerman forlag. Lærebok og teoriprøve er tilgjengelig på norsk og engelsk.

BEVERTNING:

Det serveres enkel lunch, samt kaffe / te og vann. Egenandel a kr 50,- faktureres sammen med kursavgift.

PRIS:

Prisen gjelder teorikurs og nødvendig materiell.

Bevis a kr 300,- eks mva kommer i tillegg og blir fakturert ved utstedelse.

KURSKALENDER