ARBEIDSVARSLING 3

Kort om kurset 
– 3 timer teori
– Teoretisk prøve
– Praktisk prøve

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

3 timer teoriundervisning + praktisk øvelse

OPPTAKSVILKÅR:

Kandidaten må dokumentere å ha gjennomført og bestått prøve for kurs 1 eller 2.

Kandidaten må gyldig førerkort klasse B.

Kandidaten skal beherske norsk muntlig.

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger.

Deltakerne skal etter gjennomgått kurs ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis, de faremomenter som en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan vedkommende best skal beskytte seg under utførelsen av arbeidet.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve og praktisk øvelse.

BEVERTNING:

Det serveres enkel lunch, samt kaffe / te og vann. Egenandel a kr 50,- faktureres sammen med kursavgift.

PRIS:

Prisen gjelder teorikurs og nødvendig materiell.

Bevis a kr 300,- eks mva kommer i tillegg og blir fakturert ved utstedelse.

KURSKALENDER

Utviklet av Creative, en del av Yes Group