ARBEIDSVARSLING 2

Kort om kurset 
– 12 timer teori
– Teoretisk prøve

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

12 timer teoriundervisning

OPPTAKSVILKÅR:

Kandidaten bør beherske norsk skriftlig og muntlig.

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi deltakerne den teoretiske plattformen som anses nødvendig for å kunne fylle sin rolle som ansvarshavende på en betryggende måte.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve.

LÆREMATERIELL:

Vi bruker håndbok N301 utgitt av Statens vegvesen.

BEVERTNING:

Det serveres enkel lunch for klasseromskurs, samt kaffe / te og vann. Egenandel a kr 50,- pr dag faktureres sammen med kursavgift.

KURSSTED:

Kurs med kurssted Øksnevad Næringspark, gjennomføres fysisk i våre lokaler.

Kurs med kurssted Microsoft Teams gjennomføres online der en kan delta fra hele landet.

PRIS:

Prisen gjelder teorikurs og nødvendig materiell.

Bevis a kr 300,- eks mva kommer i tillegg og blir fakturert ved utstedelse.

KURSKALENDER