ARBEIDSVARSLING 1

Kort om kurset 
– 6 timer teori
– Teoretisk prøve

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

6 timer teoriundervisning

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve.

PRIS:

Prisen gjelder teorikurs og nødvendig materiell.

Bevis a kr 300,- eks mva kommer i tillegg og blir fakturert ved utstedelse.

 

KURSKALENDER