ARBEIDSVARSLING 1

Kort om kurset 
– 6 timer teori
– Teoretisk prøve

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

6 timer teoriundervisning

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve.

BEVERTNING:

Det serveres enkel lunch for klasseromskurs, samt kaffe / te og vann. Egenandel a kr 50,- faktureres sammen med kursavgift.

KURSSTED:

Kurs med kurssted Øksnevad Næringspark, gjennomføres fysisk i våre lokaler.

Kurs med kurssted Microsoft Teams gjennomføres online der en kan delta fra hele landet.

PRIS:

Prisen gjelder teorikurs og nødvendig materiell.

Bevis a kr 300,- eks mva kommer i tillegg og blir fakturert ved utstedelse.

KURSKALENDER

Utviklet av Creative, en del av Yes Group