MASSEFORFLYTTINGSMASKIN

Kort om kurset 
– 32 timer teori
– Teoretisk prøve
– Klasse M1
– Klasse M2
– Klasse M3
– Klasse M4
– Klasse M5
– Klasse M6

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

32 timer teoriundervisning inklusive modul 1, samt 8 timer praktisk bruk.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

OPPTAKSVILKÅR:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.

Modul 1 gjennomføres i første del av kurset.

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Hensikten med opplæringen er å gi førere av masseforflyttingsmaskiner en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeidsoperasjoner unngås.

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for masseforflyttingsmaskiners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve.

Når kandidaten har bestått teoretisk prøve, samt 8 timer praktisk bruk kan en velge å gjennomføre 32 timer bedriftsintern praksisopplæring eller 32 timer praksisopplæring hos Zafe AS.

LÆREMATERIELL:

Vi bruker læremateriell utgitt av Angerman forlag. Lærebok og teoriprøve er tilgjengelig på norsk og engelsk.

BEVERTNING:

Det serveres enkel lunch, samt kaffe / te og vann. Egenandel a kr 50,- pr dag faktureres sammen med kursavgift.

PRIS:

Prisen gjelder teorikurs, modul 3 og nødvendig materiell.

Praktisk prøve gjennomført hos kunde koster kr 750,- pr klasse samt kr 10,- pr kjørt km. Reisetid til/fra oppdragsstedet faktureres med medgått tid.

Bevis a kr 300,- eks mva kommer i tillegg og blir fakturert ved utstedelse.

KURSKALENDER