VI TILBYR
GRUNDIG OG GOD OPPLÆRING
AV DYKTIGE FAGFOLK
VI TILBYR
GRUNDIG OG GOD OPPLÆRING
AV DYKTIGE FAGFOLK
VI TILBYR
GRUNDIG OG GOD OPPLÆRING
AV DYKTIGE FAGFOLK
VI TILBYR
GRUNDIG OG GOD OPPLÆRING
AV DYKTIGE FAGFOLK
VI TILBYR
GRUNDIG OG GOD OPPLÆRING
AV DYKTIGE FAGFOLK
VI TILBYR
GRUNDIG OG GOD OPPLÆRING
AV DYKTIGE FAGFOLK
Previous slide
Next slide

TRUCK

Hensikten med opplæringen er å gi truckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker.

PRAKSIS TRUCK

Hensikten med opplæringen er å gi truckførere allsidig praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av truck.

STORTRUCK

Hensikten med opplæringen er å gi truckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av stortrucker.

G4 TRAVERSKRAN

Hensikten med opplæringen er å gi traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner.

PRAKSIS G4 TRAVERSKRAN

Hensikten med opplæringen er å gi traverskranførere allsidig praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av traverskraner.

G11 STROPP OG SIGNAL

Hensikten med opplæringen er å gi kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere en god generell grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap.

MASSEFORFLYTNINGSMASKIN

Hensikten med opplæringen er å gi førere av masseforflyttingsmaskiner en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner.

PRAKSIS MASSEFORFLYTNINGSMASKIN

Hensikten med opplæringen er å gi førere av masseforflytningsmaskiner allsidig praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk.

VARMEARBEID

De som utfører varme arbeider må ha innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer, og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.

G8 LASTEBILKRAN

Hensikten med opplæringen er å gi lastebilkranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkraner.

PRAKSIS G8 LASTEBILKRAN

Hensikten med opplæringen er å gi lastebilkranførere allsidig praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av lastebilkraner.

PERSONLØFTER

Hensikten med opplæringen er å gi personløfterførere en god grunnopplæring i sikker bruk av personløfter.

ARBEIDSVARSLING 1

Hensikten med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas.

ARBEIDSVARSLING 2

Hensikten med opplæringen er å gi deltakerne den teoretiske plattformen som anses nødvendig for å kunne fylle sin rolle som ansvarshavende på en betryggende måte.

ARBEIDSVARSLING 3

Hensikten med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger.

TELESKOPTRUCK

Hensikten med opplæringen er å gi førere av teleskoptruck en teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av teleskoptruck.

OPPFRISKINGSKURS TRUCK

Hensikten med opplæringen er å gi truckførere en oppfrisking av kunnskaper slik at ulykker unngås.

OPPFRISKNINGSKURS G11

Hensikten med opplæringen er å gi anhukere en oppfrisking av kunnskaper slik at ulykker unngås.

TERMINALTRAKTOR

Hensikten med opplæringen er å gi førere av terminaltraktor god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk.

ENKLE KRANER

Hensikten med opplæringen er å gi førere av enkle kraner god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk.

FALLSIKRINGSKURS

Hensikten med opplæringen er å gi brukere av fallsikrings utstyr kunnskaper om dette slik at ulykker unngås.

Graving av grøfter

Hensikten med opplæringen er å gi deltaker kunnskaper om graving av grøfter slik at ulykker unngås.

ikoner_ledetruck

LEDETRUCK

Hensikten med opplæringen er å gi førere av ledetruck god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk.​

ikoner_diisocyanater

Diisocyanater

Fra 24. august 2023 må alle som bruker eller håndterer diisocyanater og diisocyanat-holdige produkter ha fullført opplæring i sikker bruk.

Previous slide
Next slide

KONTAKT OSS

ZAFE AS
ENGELSVOLLVEGEN 264
4353 KLEPP STASJON
TLF: 4000 9233
E-POST: kurs@zafe.no