Varmearbeid


Kort om kurset 
– 7,5 timer
– Teoretisk prøve 
– Slukkeøvelse

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

7,5 timer inklusive teoretisk prøve og slukkeøvelse   

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi den som skal utføre varme arbeider nødvendig kompetanse slik at en mestrer utførelsen av det varme arbeidet på en brannsikker måte.

Utøveren får kjennskap til relevante lover og forskrifter, sikkerhetsforskriften, grunnleggende brannteori og risiko tilknyttet utførelsen av det varme arbeidet.

Utøveren skal tilegne seg forståelse for:
– Sertifiseringsordningen
– Sikkerhetsforskriften for varme arbeider
– Brannteori
– Lover og forskrifter som er relevant for utførelse av varme arbeider
– Farer ved varme arbeider: før, under og etter arbeidet
– Slokkeøvelse

LÆREMATERIELL:

Vi bruker læremateriell utgitt av Norsk Brannvernforening. Lærebok og teoriprøve er tilgjengelig på norsk, engelsk og polsk.

KURSKALENDER