Praksis Masseforflyttningsmaskin


Kort om kurset 
– 32 timer praksis
– Praktisk prøve
– Klasse M2
– Klasse M4
– Klasse M6

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

32 timer praksisopplæring pr klasse.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

OPPTAKSVILKÅR:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført teorikurs masseforflytningsmaskin.

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi førere av masseforflytningsmaskiner allsidig praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av masseforflytningsmaskiner, slik at ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Opplæringen skal gi fører så gode kjøreferdigheter at vedkommende selvstendig på en sikker måte skal kunne betjene masseforflytningsmaskiner.

Opplæringen avsluttes med en praktisk prøve.

Pris er pr klasse praksisopplæring.

UTSTYR:

2 stk Volvo EC27C gravemaskin.

2 stk Volvo EC35C gravemaskin.

2 stk Mustang AL306 hjullaster.

1 stk AUSA D100 AHA dumper.

1 stk AUSA D120 AHG dumper.

KURSKALENDER