G4 Traverskran


Kort om kurset 
– 40 timer teori
– Teoretisk prøve
– Klasse G4 og G11

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

40 timer teoriundervisning inklusive modul 1.1 og 2.3, samt 8 timers praktisk bruk.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

OPPTAKSVILKÅR:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1 og modul 2.3.

Modul 1.1 og modul 2.3 gjennomføres i første del av kurset.

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeidsoperasjoner unngås.

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for traverskraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve.

Når kandidaten har bestått teoretisk prøve, samt 8 timer praktisk bruk kan en velge å gjennomføre 32 timer bedriftsintern praksisopplæring eller 16 timer praksisopplæring hos Zafe AS.

Læremateriell:

Vi bruker læremateriell utgitt av Angerman forlag. Lærebok og teoriprøve er tilgjengelig på norsk.

KURSKALENDER